Rossery logo
rossery logo

Згода на обробку персональних данних

Згода.

1. Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» я як суб’єкт персональних даних даю Міністерству цифрової трансформації України як володільцю персональних даних свою добровільну, інформовану та однозначну згоду на: 

1.1. обробку моїх персональних даних (стаття 2 Закон України «Про Захист персональних даних») на сайті «Rossery.com» Повідомлення про обробку персональних даних;

1.2. використання моїх персональних даних у визначеному в пункті 4 Повідомлення про обробку персональних даних, що передбачає будь-які дії володільця персональних даних щодо обробки цих даних, дії щодо їх захисту, а також дії щодо надання часткового або повного права обробки персональних даних іншим суб’єктам відносин, пов’язаних із персональними даними (стаття 10 Закону України «Про захист персональних даних»);

1.3. поширення моїх персональних даних в обсязі, визначеному в пункті 4 Повідомлення про обробку персональних даних, що передбачає дії володільця персональних даних щодо передачі відомостей про фізичну особу (стаття 14 Закону України «Про захист персональних даних»); 

1.4. доступ третіх осіб до моїх персональних даних в обсязі, визначеному в пункті 4 Повідомлення про обробку персональних даних (стаття 16 Закону України «Про захист персональних даних»).


2. Цим я підтверджую, що належним чином повідомлений(-а) про мету обробки моїх персональних даних відповідно до Повідомлення про обробку персональних даних. 


3. Згідно з цією Згодою персональні дані можуть передаватися до/з інших електронних інформаційних ресурсів виключно з метою їх обробки (збору), визначеною в пункті 5 Повідомлення про обробку персональних даних без додаткового повідомлення суб’єкта персональних даних про таке передання. Персональні дані можуть передаватися третім особам, визначеним в пункті 6. Повідомлення про обробку персональних даних. 


4. Ця Згода не поширюється на дії з обробки персональних даних, що здійснюються іншими володільцями та розпорядниками персональних даних, яким Міністерство цифрової трансформації України передає персональні дані для досягнення мети їх обробки (збору), визначеної в Повідомленні про обробку персональних даних. 


5. Цим я підтверджую, що ознайомлений(-а) зі змістом Повідомлення про обробку персональних даних. 


6. Мета та умови обробки моїх персональних даних мені зрозумілі та я погоджуюся з ними. 


7. Ця Згода надається мною на строк, необхідний для досягнення мети обробки (збору) персональних даних, визначеної в пункті 5 Повідомлення про обробку персональних даних. 


8. Ця Згода є чинною з моменту її надання.


Повідомлення.

Відповідно до пунктів 1 і 2 частини другої статті 8, частини другої статті 12 Закону України «Про захист персональних даних» Міністерство цифрової трансформації України повідомляє про володільця, розпорядника, місцезнаходження, склад і мету збору персональних даних, що обробляються за допомогою програмних засобів сайту «Rossery.com», третіх осіб, яким передаються такі персональні дані, та права суб’єкта персональних даних.


1. Володільцем персональних даних, що обробляються за допомогою

програмних засобів сайту «Rossery.com» (далі — персональні дані, що обробляються), є держатель сайту «Rossery.com» — Міністерство цифрової трансформації України (ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України — 41815683; місцезнаходження:01001 , м. Київ, вул. Мечникова, буд. 3; номер контактного телефону: +38 093 900 65 35.


2. Розпорядником персональних даних, що обробляються, є держатель сайту «Rossery.com» – Міністерство цифрової трансформації України (ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України – 41815683; місцезнаходження: 01001 , м. Київ, вул. Мечникова, буд. 3; номер контактного телефону – +38 093 900 65 35.


3. Місцезнаходження персональних даних, що обробляються: м. Київ, вул. Мечникова, буд. 3


4. До складу персональних даних, що обробляються, включаються відомості про: - прізвище, ім’я та по батькові; - адресу електронної пошти. Зазначені вище відомості передаються до сайту «Rossery.com» з електронних інформаційних ресурсів чи з інших джерел збирання або надаються до Порталу “Rossery” суб'єктом персональних даних (його представником) відповідно до визначеної мети обробки (збору) персональних даних. Під обробкою персональних даних розуміється будь-яка дія або сукупність дій, таких як збирання, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних даних, що здійснюються за допомогою програмних засобів сайту «Rossery.com». 


5. Метою збору персональних даних, що обробляються, є: - надання суб'єкту персональних даних послуг щодо доступу до інформаційних матеріалів на сайті «Rossery.com»; - створення та забезпечення функціонування електронного кабінету суб'єкта персональних даних на сайту «Rossery.com»; - надання послуг з інформування громадян про різноманітні аспекти здійснення господарської діяльності на сайті «Rossery.com»; - надання підтримки та допомоги у використанні послуг на сайті «Rossery.com».


6. Третіми особами, яким передаються персональні дані, що обробляються, є: - державні органи, органи влади Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації, що належать до сфери їх управління, яким персональні дані, що обробляються, передаються згідно з визначеним законодавством порядком взаємодії між сайтом «Rossery.com» та іншими електронними інформаційними ресурсами; - інші юридичні та фізичні особи, що звертаються до Міністерства цифрової трансформації України із запитом щодо доступу до персональних даних, що обробляються. Персональні дані, що обробляються, передаються третім особам за згодою суб'єкта персональних даних. Передача персональних даних, що обробляються, третім особам без згоди суб'єкта персональних даних або уповноваженої ним особи дозволяється у випадках, визначених законом, і лише (якщо це необхідно) в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини. Передача персональних даних іноземним суб'єктам відносин, пов'язаних з персональними даними (транскордонна передача персональних даних) не здійснюється. 


7. Персональні дані зберігатимуться Міністерством цифрової трансформації України протягом строку функціонування електронного кабінету суб'єкта персональних даних на сайті «Rossery.com», якщо законодавством не визначено інший строк їх зберігання, або до відкликання суб'єктом персональних даних цієї згоди. Згода на обробку персональних даних надається суб'єктом персональних даних на строк, необхідний для досягнення мети обробки (збору) персональних даних, визначеної в пункті 

5. Повідомлення про обробку персональних даних.


Згідно з частиною другою статті 8 Закону України «Про захист персональних даних» суб'єкт персональних даних має право:

1) знати про джерела збирання, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх обробки, місцезнаходження або місце проживання (перебування) володільця чи розпорядника персональних даних або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, крім випадків, встановлених законом; 

2) отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані; 

3) на доступ до своїх персональних даних;

4) отримувати не пізніше як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи обробляються його персональні дані, а також отримувати зміст таких персональних даних;

5) ставити вмотивовану вимогу володільцю персональних даних із запереченням проти обробки своїх персональних даних;

6) ставити вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будьяким володільцем та розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;

7) на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв'язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;

8) звертатися зі скаргами на обробку своїх персональних даних до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини або до суду; 

9)застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних;

10) вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх персональних даних під час надання згоди;

11) відкликати згоду на обробку персональних даних;

12) знати механізм автоматичної обробки персональних даних;

13) на захист від автоматизованого рішення, яке має для нього правові наслідки.